Urząd Miejski w Opocznie

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach GPPiRPA oraz PN na 2024 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na 2024 rok

Ogłoszenie II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o otwartym kokursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Magazynu Żywności w 2022 roku

Ogłoszenie o II otwartym kokursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym kokursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym kokursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnienim i patologiom społecznym w ramach "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok"

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizacjęzadań publicznych w 2022 roku

Zapewnienie dostępności osobom ze szczegółnymi potrzebami.

W dniu 20 września 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej zapisami obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ww. ustawy. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Celem ułatwienia realizacji wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami poniżej zamieszczamy poradnik Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-03-07 15:45 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-03-07 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-14 11:52 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz