Urząd Miejski w Opocznie

II tura

 • pdf Informacja.pdf - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie - Informacja o dyżurach (21.04.2024 r.)
 • pdf Informacja_1.pdf - Godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Opoczno (21.04.2024 r.)

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o pełnionych dyżurach

Dyżury dla przyjmowania list zgłoszeń kandydatów na burmistrza, Komisja pełnić będzie w następujących terminach:

 • 6.03.2024 r. w godzinach 10.00-12.00
 • 13.03.2024 r. w godzinach 10.00-14.00
 • 14.03.2024 r. w godzinach12.00-16.00

Siedziba Miejskiej Komisji w Opocznie mieście się: w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel. 447860198

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Opocznie

Mariusz Chałubek


Miejska Komisja Wyborcza

 • pdf Informacja_29.02.2024.pdf - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie o składzie, siedzibie i dyżurach
 • pdf Informacja.pdf - informacja o losowaniach Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
 • pdf Uchwała.pdf - UCHWAŁA NR 25/2024PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Zgłoszenia_2.pdf - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - wzór
 • pdf Nr_43_2024.pdf - Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Postanowienie.pdf - POSTANOWIENIE NR 124/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 26 lutego 2024 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r,
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Opoczna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie_MKW.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Opoczna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Uchwała.pdf - Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:42 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:42 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-19 11:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński