Urząd Miejski w Opocznie

Państwowa Komisja Wyborcza

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/

  • pdf NR 100/2024.pdf - Uchwała Nr 100/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  • pdf NR 101/2024.pdf - Uchwała Nr 101/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  • pdf NR 102/2024.pdf - Uchwała Nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  • pdf NR 103/2024.pdf - Uchwała Nr 103/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:40 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:40 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-03-06 07:47 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz