Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na II sesji w dniu 30.11.2018 roku

  • pdf Nr_II_29_2018.pdf - w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
  • pdf Nr_II_30_2018.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
  • pdf Zal_do_nr_II_30_2018.pdf - Załącznik do Uchwały Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2018 r.
  • pdf Nr_II_31_2018.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie
  • pdf Nr_II_32_2018.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna
  • pdf Nr_II_33_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034
  • pdf Nr_II_34_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
  • pdf Nr_II_35_2018.pdf - w sprawie określenia wzoru identyfikatora dla radnych

Głosowania imienne

Protokoły

  • pdf Sesja_II.pdf - Protokół Nr II/18 z Sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-12-05 11:01 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2018-12-05 11:01 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-29 09:03 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk