Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VII sesji w dniu 26.04.2019 roku

 • pdf Nr_VII_82_2019.pdf - w sprawie współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin
 • pdf Nr_VII_83_2019.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Nr_VII_84_2019.pdf - w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_VII_85_2019.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • pdf Nr_VII_86_2019.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie
 • pdf Nr_VII_87_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Nr_VII_88_2019.pdf - w sprawie odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2.
 • pdf Nr_VII_89_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2019 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 23 kwietnia 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2019 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 • pdf Sesja_VII.pdf - Protokół Nr VII/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-04-30 15:08 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-04-30 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-12 14:04 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk