Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VIII sesji w dniu 29.04.2015 roku

 • pdf Nr_VIII_64_15.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Nr_VIII_65_15.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_VIII_66_15.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015-2020
 • pdf Nr_VIII_67_15.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_VIII_68_15.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Nr_VIII_69_15.pdf - w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_VIII_70_15.pdf - uchylająca uchwałę z dnia 27 marca 2015 r. Nr Vll/59/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXXlll/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Xlll/122/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 marca 2015 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 23 marca 2015 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 24 marca 2015 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 24 marca 2015 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 marca 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-05-11 07:57 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-05-11 07:57 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 03:20 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński