Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XI sesji w dniu 30.09.2019 roku

 • pdf Nr_XI_128_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Nr_XI_129_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w n. Opocznie obr. 7 na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • pdf Nr_XI_130_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020"

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XI/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 września 2019 r.
 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 września 2019 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 września 2019 r.
 • pdf Protokół_3.pdf - Protokół Nr 10/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 września 2019 r.
 • pdf Protokół_4.pdf - Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 września 2019 r.
 • pdf Protokół_5.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 września 2019 r.
 • pdf Protokół_6.pdf - Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 września 2019 r.
 • pdf Protokół_7.pdf - Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 26 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-10-03 12:12 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-10-03 12:12 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-17 13:48 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński