Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIII sesji w dniu 28.12.2011 roku

 • pdf Nr_XIII_106_11.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020
 • pdf Nr_XIII_107_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
 • pdf Nr_XIII_108_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 4 listopada 2011r. o remont budynku komunalnego
 • pdf Nr_XIII_109_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 23 i 30 listopada 2011r. o usuniecie „błędów” w albumie pt. „Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii”
 • pdf Nr_XIII_110_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 2 grudnia 2011r.
 • pdf Nr_XIII_111_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 grudnia 2011 roku
 • pdf Nr_XIII_112_11.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XIII_113_11.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
 • pdf Nr_XIII_114_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „ Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”
 • pdf Nr_XIII_115_11.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie cen za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_XIII_116_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi, Koło Terenowe w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_117_11.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy będącej obwodnicą miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12.
 • pdf Nr_XIII_118_11.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 • pdf Nr_XIII_119_11.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_120_11.pdf - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie zadania w zakresie kontroli
 • pdf Nr_XIII_121_11.pdf - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
 • pdf Nr_XIII_122_11.pdf - w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna
 • pdf Nr_XIII_123_11.pdf - w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • pdf Nr_XIII_124_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2012
 • pdf Nr_XIII_125_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Januszewicach i mieszkańców Januszewic
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-12 17:48 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-12 17:48 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 06:39 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński