Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIII sesji w dniu 5.10.2015 roku

 • pdf Nr_XIII_113_2015.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa
 • pdf Nr_XIII_114_2015.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIII_115_2015.pdf - w sprawie pozbawienia drogi, kategorii drogi gminnej
 • pdf Nr_XIII_116_2015.pdf - w sprawie Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016-2019
 • pdf Nr_XIII_117_2015.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016-2019
 • pdf Nr_XIII_118_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015 r.
 • pdf Nr_XIII_119_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zuber z dnia 10.07.2015 r.
 • pdf Nr_XIII_120_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_XIII_121_2015.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_122_2015.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 10 września 2015 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 września 2015 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 25 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 25 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 26 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 26 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 4 września 2015 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 17 września 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-10-07 10:46 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-10-07 10:46 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 18:31 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński