Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XL sesji w dniu 21.03.2014 roku

 • pdf Nr_XL_385_14.pdf - w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Nr_XL_386_14.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiszowie
 • pdf Nr_XL_387_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029
 • pdf Nr_XL_388_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XL_389_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie GminyOpoczno
 • pdf Nr_XL_390_14.pdf - w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_XL_391_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Nr_XL_392_14.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicyPowstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_XL_393_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność GminyOpoczno na rzecz Powiatu Opoczyńskiego za cenę niższą od wartości rynkowej
 • pdf Nr_XL_394_14.pdf - w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego w ramach ObszaruFunkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno - Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy
 • pdf Nr_XL_395_14.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów
 • pdf Nr_XL_396_14.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół,publicznych przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • pdf Nr_XL_397_14.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • pdf Nr_XL_398_14.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf PNK-I.4131.269.2014.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały XL/399/2014 Rady Miejskiej w Opocznie zdnia 21 marca 2014 roku sprawie: wprowadzenia Regulaminu KonsultacjiSpołecznych
 • pdf Nr_XL_399__14.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
 • pdf Nr_XL_400_14.pdf - w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XL_401_14.pdf - w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Opocznie
 • pdf Nr_XL_402_14.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Nr_XL_403_14.pdf - w sprawie: rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 stycznia 2014 r.
 • pdf Nr_XL_404_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus z dnia 17 lutego 2014 r.
 • pdf Nr_XL_405_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 2014 r.

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-04-01 13:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-04-01 13:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-17 14:10 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński