Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLI sesji w dniu 9.05.2014 roku

 • pdf Nr_XLI_406_14.pdf - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XLI_407_14.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLI_408_14.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Nr_XLI_409_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029
 • pdf Nr_XLI_410_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XLI_411_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką
 • pdf Nr_XLI_412_14.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny
 • pdf Nr_XLI_413_14.pdf - opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze
 • pdf Nr_XLI_414_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk
 • pdf Nr_XLI_415_14.pdf - uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 2014 r.
 • pdf Nr_XLI_416_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 2014 r. i 2 maja 2014 r.
 • pdf Nr_XLI_417_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego z dnia 21 marca 2014 r. i 28 lutego 2014 r.
 • pdf Nr_XLI_418_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca 2014 r. i 28 kwietnia 2014 r.

Protokoły z posiedzeń komisji i sesji

 • pdf Kom. Budżetowa.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 7 maja 2014r.
 • pdf Kom. Komunalna.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 6 maja 2014r.
 • pdf Kom. Oświaty.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 7 maja 2014r.
 • pdf Kom. Rodziny.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 5 maja 2014r.
 • pdf Kom. Rolnictwa.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 6 maja 2014r.
 • pdf Sesja RM.pdf - Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 2014r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-05-15 14:35 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-05-15 14:35 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 10:15 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz