Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLVII sesji w dniu 5.11.2010 roku

 • pdf Nr_XLVII_411_10.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2011
 • pdf Nr_XLVII_412_10.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XLVII_413_10.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XLVII_414_10.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia zmienionej Uchwałą Nr XXVII/258/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 roku
 • pdf Nr_XLVII_415_10.pdf - w sprawie przyjęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 9 oznaczonej numerem działki 548/1 do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XLVII_416_10.pdf - w sprawie zasad nabycia i obciązenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_XLVII_417_10.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
 • pdf Nr_XLVII_418_10.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
 • pdf Nr_XLVII_419_10.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/392/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Opoczno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
 • pdf Nr_XLVII_420_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/373/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLVII_421_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-11-10 13:24 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-11-10 13:24 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 12:51 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński