Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XV sesji w dniu 30.12.2019 roku

 • pdf Nr_XV_163_2019.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035.
 • pdf Nr_XV_164_2019.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
 • pdf Nr_XV_165_2019.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XV_166_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_XV_167_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej
 • pdf Nr_XV_168_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_169_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_170_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_171_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_172_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_173_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_174_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XV_175_2019.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.

Głosowania imienne

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-01-09 15:07 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-01-09 15:07 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 15:25 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk