Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVI sesji w dniu 28.03.2008 roku

 • pdf Nr_XVI_147_08.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XVI_148_08.pdf - w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • pdf Nr_XVI_149_08.pdf - w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XVI_150_08.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XVI_151_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez Urząd Miejski w Kowalu w celu wydania okolicznościowej publikacji
 • pdf Nr_XVI_152_08.pdf - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej. Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_XVI_153_08.pdf - w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
 • pdf Nr_XVI_154_08.pdf - w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad korzystania ze stołówek w szkołach podległych Gminie Opoczno
 • pdf Nr_XVI_155_08.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych skłądników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 • pdf Nr_XVI_156_08.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_157_08.pdf - w sprawie pomocy dla repatriantów i członków najbliższej rodziny repatrianta
 • pdf Nr_XVI_158_08.pdf - w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_159_08.pdf - w sprawie ustalenia prawa do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XVI_160_08.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • pdf Nr_XVI_161_08.pdf - w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_162_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2007
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-04-07 13:59 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-04-07 13:59 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 13:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński