Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVI sesji w dniu 30.01.2020 roku

 • pdf Nr_XVI_176_2020.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XVI_177_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XVI_178_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Nr_XVI_179_2020.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_XVI_180_2020.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_XVI_181_2020.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Nr_XVI_182_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie
 • pdf Nr_XVI_183_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_XVI_184_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XVI_185_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_186_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_187_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 • pdf Nr_XVI_188_2020.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 stycznia 2020 r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 stycznia 2020 r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 1 stycznia 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2020 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 1/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2020 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-02-05 12:38 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-02-05 12:38 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 08:42 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk