Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVIII sesji w dniu 27.04.2012 roku

 • pdf Nr_XVIII_154_12.pdf - w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XVIII_155_12.pdf - w sprawie zmian Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XVIII_156_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Nr_XVIII_157_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej o powołanie biegłych do zbadania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości położonej w Opocznie Pl. Kościuszki 20
 • pdf Nr_XVIII_158_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Janiny Podlewskiej o zakaz sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Opocznie Pl. Kościuszki 20
 • pdf Nr_XVIII_159_12.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XVIII_160_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości
 • pdf Nr_XVIII_161_12.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o Propozycji Planu Aglomeracji Gminy Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków
 • pdf Nr_XVIII_162_12.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o Propozycji Planu Aglomeracji Miasta - Zlewnia Opoczno
 • pdf Nr_XVIII_163_12.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie
 • pdf Nr_XVIII_164_12.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
 • pdf Nr_XVIII_165_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:48 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:48 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 16:52 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński