Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIII sesji w dniu 29.08.2016 roku

 • pdf Nr_XXIII_240_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIII_241_2016.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIII_242_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIII_243_2016.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIII_244_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 r.
 • pdf Nr_XXIII_245_2016.pdf - w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXIII_246_2016.pdf - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat isposobu ich pobierania
 • pdf Nr_XXIII_247_2016.pdf - w sprawie zmiany statutu Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Nr_XXIII_248_2016.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXIII_249_2016.pdf - w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania KomitetuRewitalizacji
 • pdf Nr_XXIII_250_2016.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXIII_251_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Nr_XXIII_252_2016.pdf - w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Nr_XXIII_253_2016.pdf - w sprawie zaniechania realizacji inwestycji
 • pdf Nr_XXIII_254_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029
 • pdf Nr_XXIII_255_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXIII_256_2016.pdf - w sprawie uchylenia "Apelu Nr 1/2016 do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz"
 • pdf Nr_XXIII_257_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieżyi Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXIII_258_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 czerwca 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 27 czerwca 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 28 czerwca 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 28 czerwca 2016r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawaw dniu 8 lipca 2016 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 12 lipca 2016 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2016 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 28 lipca 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-08-22 11:19 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-08-22 11:19 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-16 12:18 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński