Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIV sesji w dniu 16.09.2016 roku

 • pdf Nr_XXIV_259_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_260_2016.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_261_2016.pdf - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem płatniczym
 • pdf Nr_XXIV_262_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku wsprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi
 • pdf Nr_XXIV_263_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXIV_264_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Nr_XXIV_265_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXIV_266_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Nr_XXIV_267_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXIV_268_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_XXIV_269_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Nr_XXIV_270_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXIV_271_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXIV_272_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_XXIV_273_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXIV_274_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXIV_275_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXIV_276_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXIV_277_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXIV_278_2016.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXIV_279_2016.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXIV_280_2016.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Nr_XXIV_281_2016.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXIV_282_2016.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXIV_283_2016.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXIV_284_2016.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXIV_285_2016.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXIV_286_2016.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Nr_XXIV_287_2016.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXIV_288_2016.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-09-22 09:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-09-22 09:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-22 09:46 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński