Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 29.08.2005 roku

 • pdf Nr_XXIX_273_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantow
 • pdf Nr_XXIX_274_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica
 • pdf Nr_XXIX_275_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Januszewice
 • pdf Nr_XXIX_276_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku ul. Moniuszki - Staromiejska w Opocznie - Wola Załężna - Zameczek - Wygnanów
 • pdf Nr_XXIX_277_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie na wydatki i zakupy inwestycyjne
 • pdf Nr_XXIX_278_05.pdf - w sprawie wzniesienia pomnika Papieża Jana Pawła II
 • pdf Nr_XXIX_279_05.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 • pdf Nr_XXIX_280_05.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
 • pdf Nr_XXIX_281_05.pdf - w sprawie przystąpienia gminy Opoczno do stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Papieskich
 • pdf Nr_XXIX_282_05.pdf - w sprawie przepisów porządkowych oraz warunków przewozu osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIX_283_05.pdf - w sprawie cen urzędowych biletów za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_XXIX_284_05.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy E.Biernackiego
 • pdf Nr_XXIX_285_05.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/265/05 z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, projektowaną ulicą Jana Pawła II, Partyzantów
 • pdf Nr_XXIX_286_05.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Opocznie
Data stworzenia : 2005-09-09 09:42 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-09-09 09:42 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 09:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński