Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXV sesji w dniu 30.11.2012 roku

  • pdf Nr_XXV_227_12.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_228_12.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
  • pdf Nr_XXV_229_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_230_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_231_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_232_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_233_12.pdf - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXV_234_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:53 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:53 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 12:50 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński