Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVI sesji w dniu 25.11.2016 roku

 • pdf Nr_XXVI_312_2016.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXVI_313_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna
 • pdf Nr_XXVI_314_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego
 • pdf Nr_XXVI_315_2016.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXVI_316_2016.pdf - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
 • pdf Nr_XXVI_317_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXVI_318_2016.pdf - w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • pdf Nr_XXVI_319_2016.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 25 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejw dniu 24 października 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 25 października 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 25 października 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 26 października 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 26 października 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-11-28 09:50 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-11-28 09:50 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-30 15:11 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński