Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 20.01.2017 roku

 • pdf Nr_XXVIII_339_2017.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVIII_340_2017.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Nr_XXVIII_341_2017.pdf - sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVIII_342_2017.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbyciew trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_XXVIII_343_2017.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXVIII_344_2017.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_XXVIII_345_2017.pdf - w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Nr_XXVIII_346_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 grudnia 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 22 grudnia 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 21 grudnia 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 20 grudnia 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 20 grudnia 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 21 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-01-24 11:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-01-24 11:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-05 12:11 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński