Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 29.12.2020 roku

 • pdf Nr_XXVIII_285_2020.pdf - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 • pdf Nr_XXVIII_286_2020.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XXVIII_287_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXVIII_288_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"
 • pdf Nr_XXVIII_289_2020.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Nr_XXVIII_290_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Nr_XXVIII_291_2020.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_292_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno
 • pdf Nr_XXVIII_293_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków
 • pdf Nr_XXVIII_294_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 • pdf Nr_XXVIII_295_2020.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Nr_XXVIII_296_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • pdf Nr_XXVIII_297_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru opłat oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVIII_298_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_299_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_300_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_301_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_302_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_303_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_304_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_305_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 11/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 12/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 11/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 11/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 11/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 11 grudnia 2020r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 24 listopada 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 24 listopada 2020r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-12-30 14:26 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-12-30 14:26 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-01 10:35 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska