Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXX sesji w dniu 25.06.2009 roku

 • pdf Nr_XXX_263_09.pdf - w sprawie rezygnacji Radnego Jana Stępnia z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXX_264_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/7.06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXX_265_09.pdf - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno, którego integralną częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXX_266_09.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Nr_XXX_267_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXX_268_09.pdf - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o.
 • pdf Nr_XXX_269_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/250/05 Rady Miejskiej w Opocznie zdnia 30 marca 2005r. w sprawie diet dla sołtysów gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXX_270_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy
 • pdf Nr_XXX_271_09.pdf - w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego gminy Opoczno - Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • pdf Nr_XXX_272_09.pdf - w prawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_XXX_273_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
Data stworzenia : 2009-07-03 10:30 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-07-03 10:30 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 13:09 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński