Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXII sesji w dniu 29.04.2021 roku

 • pdf XXXII_340_2021.pdf - w sprawie przekazania pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu
 • pdf XXXII_341_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXII_342_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXII_343_2021.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf XXXII_344_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXII_345_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXII_346_2021.pdf - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf XXXII_347_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, związanego z budową infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Opoczno i gminy Poświętne
 • pdf XXXII_348_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie
 • pdf XXXII_349_2021.pdf - w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.
 • pdf XXXII_350_2021.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 8 miasta Opoczna

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 13 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-04-26 09:04 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-04-26 09:04 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-31 09:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska