Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIII sesji w dniu 30.08.2013 roku

 • pdf Nr_XXXIII_333_13.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029
 • pdf Nr_XXXIII_334_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXXIII_335_13.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_XXXIII_336_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_XXXIII_337_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • pdf Nr_XXXIII_338_13.pdf - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E ul. Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIII_339_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna
 • pdf Nr_XXXIII_340_13.pdf - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Inowłodzkiej w Opocznie - na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki
 • pdf Nr_XXXIII_341_13.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIII_342_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013 r.
 • pdf Nr_XXXIII_343_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013 r.
 • pdf Nr_XXXIII_344_13.pdf - w sprawie wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzezcz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12
 • pdf Nr_XXXIII_345_13.pdf - w sprawie likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-09-05 09:07 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-09-05 09:07 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:26 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński