Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIX sesji w dniu 31.01.2014 roku

 • pdf Nr_XXXIX_375_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XXXIX_376_14.pdf - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • pdf Nr_XXXIX_377_14.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
 • pdf Nr_XXXIX_378_14.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
 • pdf Nr_XXXIX_379_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką
 • pdf Nr_XXXIX_380_14.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_381_14.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_382_14.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna
 • pdf Nr_XXXIX_383_14.pdf - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXIX_384_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 28 stycznia 2014 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 29 stycznia 2014 roku
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 29 stycznia 2014 roku
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 28 stycznia 2014 roku
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 27 stycznia 2014 roku
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 28 lutego 2014 roku
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 25 lutego 2014 roku
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 27 lutego 2014 roku
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 26 lutego 2014 roku
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 lutego 2014 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-02-07 09:02 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-02-07 09:02 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 12:26 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński