Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXV sesji w dniu 30.08.2017 roku

 • pdf Nr_XXXV_385_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_386_2017.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_387_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXXV_388_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXXV_389_2017.pdf - w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie Opoczno i jejjednostkom organizacyjnym
 • pdf Nr_XXXV_390_2017.pdf - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_391_2017.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_392_2017.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miastai gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf Nr_XXXV_393_2017.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXXV_394_2017.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_XXXV_395_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Lepsze jutrowspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŁódzkiego na lata 2014-2020
 • pdf Nr_XXXV_396_2017.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu CUS- centrum usług społecznychdla mieszkańców powiatu opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXXV_397_2017.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXXV_398_2017.pdf - w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 27 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 27 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 28 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury z dnia 28 czerwca 2017 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 4 lipca 2017 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 5 lipca 2017 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 7 lipca 2017 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 26 lipca 2017 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 4 lipca 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-08-21 15:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-08-21 15:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-20 07:38 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński