Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVII sesji w dniu 16.12.2013 roku

 • pdf Nr_XXXVII_365_13.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 • pdf Nr_XXXVII_366_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_XXXVII_367_13.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 • pdf Nr_XXXVII_368_13.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XXXVII_369_13.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXXVII_370_13.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_XXXVII_371_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu
 • pdf Nr_XXXVII_372_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVII_373_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na rok 2014

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-12-30 13:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-12-30 13:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 17:55 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński