Urząd Miejski w Opocznie

Materiały szkoleniowe

Przydatne linki

 • pdf Nr_40_2023.pdf - Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 kwietnia 2023 r.zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Nr_41_2023.pdf - Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Opoczno do stanu faktycznego
 • pdf Nr_49_2023.pdf - Postanowienie nr 49/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
 • pdf Nr_58_2023.pdf - Postanowienie nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
 • pdf Nr_62_2023.pdf - Postanowienie nr 62/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Nr_79_2023.pdf - Postanowienie nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty

 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2023 r.
 • pdf Obwieszczenie_obwody.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 12 września 2023 roku Burmistrz Opoczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Nr_223_2023.pdf - Uchwała nr 229/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o rozwiązaniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW utworzonego w celu samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacje wyborcze

Informacje dla wyborców

 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Wzór.pdf - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwodowe komisje wyborcze

 • pdf 71_2023.pdf - Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • pdf 50_2023.pdf - Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • pdf 20_2020.pdf - Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • pdf 11_2019.pdf - Uchwała 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczejz dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • pdf Informacja.pdf - Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wzór.docx - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Wzór.pdf - Wzór zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego
 • pdf Informaja o losowaniach.pdf - Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 18 września 2023 r. (Informacja o losowaniach)
 • pdf Postanowienie_83_2023.pdf - Postanowienie nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf Postanowienie_83_2023_zalacznik.pdf - Postanowienie nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik
 • pdf Nr_211_2023.pdf - Uchwała nr 211/2023Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Nr_84_2023.pdf - Postanowienie nr 84 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego
 • pdf Nr_87_2023.pdf - Postanowienie nr 87/2023Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_95_2023.pdf - Postanowienie nr 95/2023Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_96_2023.pdf - Postanowienie nr 96/2023Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 października 2023 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_102_2023.pdf - Postanowienie nr 102/2023Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Opoczno
 • pdf ObKW_rozpoczęcie pracy.pdf - Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_104_2023.pdf - Postanowienie nr104/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_105_2023.pdf - Postanowienie nr 105/2023Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 13 października 2023 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Opoczno

Pełnomocnicy komitetów wyborczych i osoby przez nich upoważnione mogą składać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6, 26-300 Opoczno, budynek Główny, pokój nr 12, do dnia 15 września 2023r. do godz. 14.30.

UWAGA:

 • Obowiązuje zasada: jedna karta zgłoszenia – jeden kandydat na członka OKW.
 • W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na członka do danej OKW osoba dokonująca zgłoszenia powinna zaznaczyć kolejność kandydatur.
 • Zgłoszenie należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
 • W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie pola, ze szczególnym uwzględnieniem danych kontaktowych. Brak podania numeru telefonu lub adresu mailowego uniemożliwia późniejszy bieżący kontakt z kandydatem.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-05-12 14:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-05-12 14:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński