Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Uchwała wybory uzupełniające.pdf - Uchwała Zebrania Wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński z dn. 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Sołtysa sołectwa Bukowiec Opoczyński

Opoczno, dnia 10.05.2021 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OPOCZNA

Zwołuję w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Bukowiec Opoczyński w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa, które odbędzie się w II turach.

I tura zebrania wiejskiego odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 17.00

Jeżeli zebranie nie odbędzie się w dniu określonym powyżej, to następne zebranie zwołuje się w tym samym dniu po upływie 15 minut od  wyznaczonego pierwszego terminu.

II tura zebrania wiejskiego, na której przeprowadzone zostanie głosowanie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w nowym terminie będą przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-05-11 08:11 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-05-11 08:11 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-05 09:36 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk