Urząd Miejski w Opocznie

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Opoczno, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

  • pdf Rejestr.pdf - Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Opoczno

Informacja o archiwum zakładowym

Wydział Organizacyjny prowadzi  archiwum zakładowe, w którym znajdują się:

  • Akta osobowe byłych pracowników tut. urzędu, pracowników zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mroczkowie Gościnnym, zlikwidowanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opocznie oraz pracowników oświaty,

  • Akta przejęte z komórek organizacyjnych urzędu

 Akta udostępniane są dla celów służbowych, emerytalno-rentowych i naukowo-badawczych. Prowadzona jest ewidencja akt przyjętych z poszczególnych  komórek organizacyjnych oraz ewidencja akt osobowych pracowników.

Osoba odpowiedzialna: Wojtarek Beata
beata.wojtarek@um.opoczno.pl , Telefon kontaktowy: 44 7363149
Adres: Urząd Miejski w Opocznie , ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2004-03-15 15:10 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2004-03-15 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 12:52 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz