Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na V sesji w dniu 29.01.2015 roku

 • pdf Nr_V_33_15.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_V_34_15.pdf - w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową
 • pdf Nr_V_35_15.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029
 • pdf Nr_V_36_15.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_V_37_15.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_V_38_15.pdf - w sprawie nabycia do zasobu własnościowego prawa do lokalu Partyzantów 39 A m 63
 • pdf Nr_V_39_15.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455
 • pdf Nr_V_40_15.pdf - w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Nr_V_41_15.pdf - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021
 • pdf Nr_V_42_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanek z dnia 24 listopada 2014 r.
 • pdf Nr_V_43_15.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_V_44_15.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie

Protokoły

 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 1 grudnia 2014 r.
 • pdf Protokół_5.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 9 grudnia 2014 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 17 grudnia 2014 r.
 • pdf Protokół_3.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 grudnia 2014 r.
 • pdf Protokół_4.pdf - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 29 grudnia 2014 r.
 • pdf Protokół_6.pdf - Protokół z łączonego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 29 grudnia 2014 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-06 15:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-02-06 15:05 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 09:29 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński