Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XI sesji w dniu 7.10.2011 roku

  • pdf Nr_XI_89_11.pdf - w sprawie regulaminu wyboru ławników na kadencję 2012-2015
  • pdf Nr_XI_90_11.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2012-2015
  • pdf Nr_XI_91_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • pdf Nr_XI_92_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku pani Eweliny Telus
  • pdf Nr_XI_93_11.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
  • pdf Nr_XI_94_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-12 17:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-12 17:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:36 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński