Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVII sesji w dniu 29.04.2008 roku

  • pdf Nr_XVIII_163_08.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok
  • pdf Nr_XVIII_164_08.pdf - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Partyzantów, Świerkową, Inowłodzką i projektowaną ulicą Jana Pawła II
  • pdf Nr_XVIII_165_08.pdf - w sprawie nadania imienia dla Gimnazjum nr 3 w Opocznie
  • pdf Nr_XVIII_166_08.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/155/08 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  • pdf Nr_XVIII_167_08.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o usprawnieniach szkół publicznych
  • pdf Nr_XVIII_168_08.pdf - w sprawie zatwierdzenia projektu Praca i edukacją szansą lepszego życia w ramach poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  • pdf Nr_XVIII_169_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustalenia wartości jednego punktu przy wynagradzaniu pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XVIII_170_08.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica
  • pdf Nr_XVIII_171_08.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
  • pdf Nr_XVIII_172_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-05-06 15:36 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-05-06 15:36 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 13:33 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński