Urząd Miejski w Opocznie

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE OPOCZNO

Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 W Gminie Opoczno
 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/100704

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-25 w Gminie Opoczno rozpoczynają pracę w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, tj.  13 października 2019 r. o godz. 5.30. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 w Opocznie w dniu wyborów rozpoczyna pracę o godz. 9.00.

Pełnomocnik Okręgowej
Komisji Wyborczej w Piotrkowie Tryb.

(-) Halina Miązek

Obwieszczenia/Zarządzenia/Postanowienia

 • pdf 100704 Opoczno-sig.pdf - Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf Nr_119_2019.pdf - Postanowienie nr 190/2019Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 21 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opoczno
 • pdf Nr_179_2019.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 3 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat

Informacje

 • pdf Informacja.pdf - Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • msword Druk_1.doc - Druk zgłoszenia przez wyborcę swojej kandydatury na członków OKW
 • msword Druk_2.doc - Druk zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków OKW.doc

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II

 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • msword Druk_1.doc - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenia PKW

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwały PKW

 • pdf Uchwała nr 7_20.pdf - Uchwała PKW z dn. 10.02.2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października2019 r.
 • pdf Uchwała Nr 79/2019.pdf - Uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • msword Załącznik do uchwały Nr 79/2019.doc - Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-08-14 10:27 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-08-14 10:27 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński