Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIV sesji w dniu 22.10.2015 roku

  • pdf Nr_XIV_123_2015.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029
  • pdf Nr_XIV_124_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
  • pdf Nr_XIV_125_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Sołek dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
  • pdf Nr_XIV_126_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-10-29 09:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-10-29 09:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:35 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński