Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XII sesji w dniu 16.11.2011 roku

 • pdf Nr_XII_95_11.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w 2012 roku
 • pdf Nr_XII_96_11.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XII_97_11.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
 • pdf Nr_XII_98_11.pdf - w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
 • pdf Nr_XII_99_11.pdf - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf Nr_XII_100_11.pdf - w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_101_11.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
 • pdf Nr_XII_102_11.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012
 • pdf Nr_XII_103_11.pdf - w sprawie przyjęcia działek położonych w m. Opocznie obr. 23 do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XII_104_11.pdf - w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_XII_105_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
Data stworzenia : 2013-03-12 17:48 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-12 17:48 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 04:58 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński