Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 września 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br. 
 4. Informacja na temat mieszkaniowego zasobu gminy oraz komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe, analiza stanu technicznego).
 5. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie za 2021r.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                 Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 września 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br. 
 4. Analiza sprawdzań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 2021r., realizujących zadania zlecone przez gminę.
 5. „Święto Miasta” – analiza wydatków.
 6. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
 7. Koszty dowozu dzieci do szkół.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                              Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 września 2022r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br. 
 4. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 września 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia  br. 
 4. Kontrola stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych i spółkach oraz środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie w roku 2021 w porównaniu do poprzednich lat (2019r. i 2020r.).
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 września 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br. 
 4. Stan techniczny budynków szkolnych.
 5. BHP i P. Poż. w placówkach oświatowych.
 6. Baza sportowa w szkłach.
 7. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.       

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 29 września 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Spraw  Samorządu  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br. 
 4. Szkody łowieckie i straty suszowe rolników.
 5. Gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno i wspólnoty gruntowe.
 6. Informacja dotycząca spółek wodnych w gminie Opoczno.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-08 14:49 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska