Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 608_37 i 608_40.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 608/37 o powierzchni 0,0207 ha i 608/40 o powierzchni 0,0324 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej.
 • pdf Regulamin przetargu 608_37 i 608_40.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek 608/37 i 608/40 położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 210.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 210 o pow. 0,0804 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Partyzantów.
 • pdf Regulamin przetargu 210.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 210 położonej w obr. 6 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 150 na 42.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 150/42 o pow. 0,1083 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Rolnej.
 • pdf Regulamin przetargu 150 na 42.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 150/42 położonej w obr. 7 m. Opoczno.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz sprzedaż.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 czerwca 2021 r. do 08 lipca 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
 • pdf Wykaz do zbycia 15 kwietnia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 15 kwietnia 2021 r. do 06 maja 2021 r.
 • pdf Wykaz do sprzedaży .pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 25 luty 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu.

 • pdf Wykaz do dzierżawy - VII 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 08 lipca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VI 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13 maja 2021 roku do dnia 3 czerwca 2021 roku.
 • pdf Wykaz aport z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w aport. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - V 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 15 kwietnia 2021 roku do dnia 6 maja 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 marca 2021 roku do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia 18 marca 2021 roku.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-15 10:07 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk