Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

 • pdf TOMPOL.pdf - Informacja o wyniku przetargu działka 150/42 obr. 7

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 210.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 210 o pow. 0,0804 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Partyzantów.
 • pdf Regulamin przetargu 210.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 210 położonej w obr. 6 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie obr. 14.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, który nie jest przedmiotem przetargu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 28/5 i 353/11 o łącznej pow. 0,0034 ha położonej w obr. 14 m. Opoczno przy ul. Kwiatowej objętej KW PT1O/00049390/0 i KW PT1O/00034784/1.
 • pdf Regulamin przetargu obr. 14.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki 28/5 i 353/11 w obr. 14 gm. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 606_6.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerem działek 606/7 o powierzchni 3,1891 ha oraz 606/6 i 606/4 o łącznej powierzchni 4,4489 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu działka 606_7 i 606_6.pdf - Regulamin Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek 606/7 oraz 606/6 i 606/4 położonych w obr. 23 m. Opoczno.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz sprzedaż - 09.2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 02 września 2021 r. do 23 września 2021 r.
 • pdf wykaz 01 lipca 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 01 lipca 2021 r. do 22 lipca 2021 r.
 • pdf Wykaz sprzedaż.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 czerwca 2021 r. do 08 lipca 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz użyczenie - 09. 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 2 września 2021 r. do dnia 23 września 2021 r.
 • pdf Wykaz dzierżawa - 09. 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 2 września 2021 roku do dnia 23 września 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VIII 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 8 lipca 2021 roku do dnia 29 lipca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do użyczenia - I 2021 (003).pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VII 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 08 lipca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VI 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13 maja 2021 roku do dnia 3 czerwca 2021 roku.
 • pdf Wykaz aport z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w aport. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-02 07:57 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk