Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 113_ i inne.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 113/28 o pow. 0,1416 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 113/25 o pow. 0,1507 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 113/23 o pow. 0,0488 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 112/16 i 113/22 o łącznej pow. 0,0517 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej, 112/14 i 113/20 o łącznej pow. 0,0181 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Regulamin przetargu 112_14 i 113_20 i inne.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych nr działek 112/14 i 113/20, 112/16 i 113/22, 113/23, 113/25, 113/28 w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej-Plonowej.
 • pdf Ogłoszenie działka 94_4 i 92_1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerami działek 94/4 i 92/1 o łącznej pow. 0,0203 ha w obr. 14 m. Opoczno przy Alei Sportowej.
 • pdf Regulamin przetargu 94_4 i 92_1.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działek 94/4 i 92/1 o łącznej pow. 0,0203 ha w obr. 14 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie 729_3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Regulamin przetargu 729_3.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz zbycie czewiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 09 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 12 maja.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 maja 2022 r. do 02 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 24 marca.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz dzierżaw - czerwiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 9 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz dzierżaw - maj 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 2 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-13 08:46 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk