Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Chybowska_D.pdf - Dominika CHYBOWSKA - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • pdf Jakóbczyk_S.pdf - Sławomir JAKÓBCZYK - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 • pdf Małachowska_J.pdf - Justyna MAŁACHOWSKA - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Małachowska_J.pdf - Justyna MAŁACHOWSKA - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
 • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław MIĄZEK - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna WOJCIECHOWSKA - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Dyrektor Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Dyrektor Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Dyrektor Wydziału Edukacji

Zarządy Spółek

 • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Prezes Zarządu ZGM sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]
 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Wieruszewski_J.pdf - Jan WIERUSZEWSKI - Członek Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Derewęda_K.pdf - Katarzyna DEREWĘDA-JANKOWSKA - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" - dyrektor
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie - dyrektor
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam GRABOWSKI - Muzeum Regionalne w Opocznie - dyrektor
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kałużynska_M.pdf - - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor
 • pdf Karolak_M.pdf - - Marzena KAROLAK - Szkoła Podstawowa w Sielcu - dyrektor
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Dyrektor [rozpoczęcie]
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. Dyrektora [zakończenie]
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena KUŚMIERCZYK - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - dyrektor
 • pdf Lengier_A.pdf - Aneta LENGIER - MGOPS w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej
 • pdf Malecka-Telus_A.pdf - Anna MAŁECKA-TELUS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik
 • pdf Malecka-Telus_A.pdf - Anna MAŁECKA-TELUS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik [rozpoczęcie]
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy MISIURSKI - Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy MISIURSKI - Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie - dyrektor [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa PACAN - Szkoła Podstawowa w Januszewicach - dyrektor
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [zakończenie]
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [rozpoczęcie]
 • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych[rozpoczęcie]
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Sokol_K.pdf - Katarzyna SOKÓŁ - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie p.o. dyrektora
 • pdf Stępień_J.pdf - Jacek STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor [Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok]
 • pdf Swierczynska_K.pdf - - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach - dyrektor
 • pdf Wijata_D.pdf - Dorota WIJATA - Przedszkole Nr 8 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula WIKTOROWICZ - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - dyrektor
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-02-13 14:55 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-02-13 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-22 08:12 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska