Urząd Miejski w Opocznie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko - AKTUALIZACJA 08.08.2019 r.

 • pdf Nr_XI_130_2019.pdf - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia „PGN dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 6 sierpnia 2019 r.
 • pdf Zal_nr_1.pdf - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Zal_nr_2.pdf - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - odstąpienie
 • pdf Zal_nr_3.pdf - Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - odstąpienie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko - AKTUALIZACJA

 • pdf Obwieszczenie soos PGN.pdf - Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Nr_XXV_298_2016.pdf - Uchwała N XXV/298/2016Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020 - AKTUALNY !!!

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko

 • pdf Nr_XXI_208_2016.pdf - Uchwała Nr XXI/208/2016Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 30 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyOpoczno na lata 2014 - 2020"
 • pdf Plakat.pdf - Plakat Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
 • pdf Ulotka PGN.pdf - Ulotka Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie
 • pdf Formularz.pdf - Formularz wniosków uwag
 • pdf Opinia PWIS.pdf - Opinia sanitarna
 • pdf Opinia RDOS.pdf - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • pdf Prognoza.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020

Opracowanie planu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno

Nazwa projektu: "Opracowanie planu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-06-29 13:11 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-06-29 13:11 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-20 08:29 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński