Urząd Miejski w Opocznie

Informacja dla mieszkańców

Gmina Opoczno przystąpiła do realizacji pilotażowego systemu ZONE (Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

System ZONE  służący do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla budynków. Uruchomiony i testowany jest w dziewięciu gminach w Polsce. Wśród tych gmin znalazła się także gmina Opoczno.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców o aktywny udział w tym projekcie.

Każdy właściciel budynku może sam wypełnić formularz poprzez:

  • Wypełnienie ankiety wersji on-line: ... Kliknij tutaj ...,
  • wypełniając wersję papierową, dostępną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, a także do pobrania poniżej. Formularz należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno z dopiskiem na kopercie „ZONE”.

 Wypełnienie formularza jest proste i zajmuje kilka chwil.

Dane zebrane w ten sposób posłużą do stworzenia kompleksowej bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie naszej gminy. Posiadając taką bazę Gmina będzie mogła starać się o pozyskanie środków na walkę z niską emisją.

ZONE - Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji

DOSTĘP DO SYSTEMU
Informacja dla mieszkańców

Prototyp systemu ZONE (Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji) powstał do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla budynków w Polsce.

Moduł inwentaryzacji jest pilotażowo uruchomiony i testowany w dziewięciu gminach, wybranych według metody analizy wielokryterialnej, spośród wszystkich gmin w Polsce.

Każdy mieszkaniec gminy, po rejestracji na stronie ZONE, uzyska dostęp do systemu. Przekaże tam dane na temat posiadanych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń (CG) i wody (CWU).

System  ZONE dostępny jest pod adresem https://zone.itl.waw.pl/ .

Mieszkaniec rejestruje się w systemie poprzez podanie swojego adresu mailowego oraz hasła. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków i nie powinno być w całości numeryczne.  Wybiera także nazwę gminy, w której zlokalizowany jest inwentaryzowany budynek.

W procesie rejestracji, na podany adres mailowy, wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywującym konto.  Po kliknięciu na podany w mailu link aktywujący otworzy się strona logowania do systemu pilotażowego ZONE.  W odpowiednie pola należy wpisać dane podane podczas rejestracji: adres e-mail, hasło, a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Po zalogowaniu mieszkaniec widzi mapę gminy z naniesionymi budynkami. Wybranie budynku(punktu adresowego), dla którego wprowadzane będą dane następuje po kliknięciu na jego obrys na mapie. Możliwe jest jeszcze wpisanie adresu w polu wyszukiwarki lub wpisując własnoręcznie adres w zakładce DODAJ BUDYNEK.

Po wybraniu właściwego budynku i kliknięciu w przycisk WYPEŁNIJ FORMULARZ A  wyświetlony zostanie formularz do wypełnieni, można go wielokrotnie poprawiać wybierając z listy wprowadzonych budynków, która jest dostępna w zakładce BUDYNKI. Po wypełnieniu elektronicznego formularza należy kliknąć przycisk ZAPIS

 

Data stworzenia : 2019-03-19 13:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-03-19 13:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-09 13:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński