Urząd Miejski w Opocznie

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2021, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.08.2021r. wynosi 12.176,97 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.08.2021r. wynosi 6.511,63 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,488,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,526.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2021, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.04.2021r. wynosi 12.283,15 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.04.2021r. wynosi 6.204,53 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,475,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,510.

Podstawowa kwota dotacji w 2021 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od dnia 01.01.2021r. wynosi 10.670,82 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 01.01.2021r. wynosi 6.760,71 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 1;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz.17 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.11.2020r. wynosi 10.978,31 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508,68, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 10,35, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 10,67,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , po II aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2020r. wynosi 7.206,60 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 332,67, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

 

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz.17 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.07.2020r. wynosi 10.252,39 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 509, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 12, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 12,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.07.2020r. wynosi 6.458,22 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 339, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od października 2019 r. wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 784,11 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 588,08 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od kwietnia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 788,60 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 591,45 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

 

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 758,49 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 568,87 zł na miesiąc

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów - 24 uczniów

- uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - 0 uczniów


 

Data stworzenia : 2003-06-24 12:44 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-24 12:44 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-11 13:06 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz