Urząd Miejski w Opocznie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2024 Rok

 • pdf WP .ZUZ.4210.50.2024.MS3.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje,że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleniawodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
 • pdf WP.ZUZ.4211.5.2024.IL.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Opoczyńskiego z dnia 21.02.2011 r. znak: OŚZ III-6224-20/10(02.04.2024 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.332.2023.DK (2).pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 27.03.2024 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu do rowu i drenażu francuskiego oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego zakładu produkcyjnego projektowanym wylotem do rowu na działce o numerze ewid. 606/8 obr. 0023 m. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie(10.04.2024 r.)
 • pdf WP.ZUZ.4210.41.2024.IM.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, informuje, że na wniosek z dnia 29.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę rowów otwartych wraz z budową i przebudową przepustów(11.04.2024 r.)
 • pdf WP.ZUZ.4210.50.2024.MS3.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z Zakładu Masarni (08.05.2024 r.)
 • pdf WP.ZUZ.4210.108.2024.DK.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie, informuje, że na wniosek z dnia 19.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Opoczno(06.06.2024 r.)
 • pdf WP.ZUZ.4210.41.2024.IM (2).pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.05.2024 r. dotyczące wydania decyzji z dnia 29.05.2024 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gminy Opoczno (06.06.2024 r.)
 • pdf WP.ZUZ.4210.167.2024.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2024 r. w związku z realizacją zamierzenia projektowanego pn.: "Rozbudowa drogi w m. Bielowice na działkach nr 2557/3 i 2536". (02.07.2024 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2023 rok

 • pdf WA.ZUZ.3.4210.167.2023.MK.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.10.2023 r. o wydaniu decyzji (20.10.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.168.2023.MK.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.10.2023 r. o wydaniu decyzji (20.10.2023 r.)
 • pdf WA.RUZ.4210.260.JSM.pdf - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (09.11.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.382.2023.AD.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Piotrków Trybunalski, dnia 22.11.2023 r.
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.340.2023.IM.pdf - Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego(28.12.2023 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2022 r.

 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 stycznia 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 10.01.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.3000.2021.IM.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (opublikowano dn. 07.02.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 lutego 2022 r. (zmieszczono na stronie BIP 01.03.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2022 (zamieszczono na stronie BIP 15.04.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.762.2022.MK.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (opublikowano dn. 20.05.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1740.2022.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 października 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 25.10.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1694.2022.IM.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla BAKAR Opoczyńska fabryka okien i drzwi z PCV i AL Jacek Karbownik, ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno.(03.11.2022 r.)
 • WA.ZUZ.3.4210.1740.2022.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji z dnia 28 listopada 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 01.12.2022 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2021 r.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-22 12:07 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-22 12:07 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-18 15:27 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz