Urząd Miejski w Opocznie

Kierownicy jednostek

  • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor [w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
  • pdf Kałużyńska_M.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor [w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
  • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej [w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych]
  • pdf Świerczyńska_K.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej - dyrektor [w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-08-26 13:50 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2022-08-26 13:50 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-16 12:33 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk