Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 9 czerwca 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Drzewo to życie” oraz przyjęcia Regulaminu konkursu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 7 czerwca 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 7 czerwca 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 31 maja 2021 r. 
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających na sołtysa sołectwa Bukowiec Opoczyński i ustalenia regulaminu jej pracy 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 28 maja 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 25 maja 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 25 maja 2021 r.
  w sprawie przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 21 maja 2021 r. 
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno położonej w obr. 23 m. Opoczno

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Różanna 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz udziałami w gruncie i częściach wspólnych niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków oraz samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 maja 2021 r. 
  w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 14 maja 2021 r. 
  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 maja 2021 r. 
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Opoczna w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy-Miasta Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 maja 2021 r. 
  w sprawie obciążania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 maja 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  wydzierżawienia oraz  oddania w aport

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 11 maja 2021 r. 
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 10 maja 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz