Urząd Miejski w Opocznie

1 czerwca ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Gminy Opoczno mogą składać wnioski o realizację ciekawych, społecznych projektów, które później zostaną poddane głosowaniu.

Kwota na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Gminy Opoczno wynosi 500.000,00 zł.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu Mieszkańcy mają możliwość realnie wpływać na zmiany i rozwój swojej gminy. Od 1czerwca do 30 czerwca 2021 roku można składać wnioski o realizację społecznych projektów. 

Aby złożyć swój wniosek niezbędne jest zebranie minimum 15 podpisów osób, które popierają daną inicjatywę.

Więcej szczegółów oraz niezbędne dokumenty do pobrania ze strony: opoczno.budzet-obywatelski.org

  1. ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022
  2. Formularz do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022
  3. Lista poparcia projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na złożenie projektu przez osobę małoletnią do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022

Załączniki do pobrania

Data stworzenia : 2021-06-02 08:21 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-06-02 08:21 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-02 09:10 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński