Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Nr_62_2024.pdf - Zarządzenie nr 62/2024 Burmistrza Opoczna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora: Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie, Szkoły Podstawowej w Januszewicach
  • pdf Nr_61_2023.pdf - Zar4ządzenie nr 61/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Opocznie
  • pdf Nr_60_2023.pdf - Zarządzenie nr 60/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora:Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie GościnnymSzkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie
  • pdf 71_2022.pdf - Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:Szkoły Podstawowej w Ogonowicach im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach,Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim,Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
  • pdf 72_2022.pdf - Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:Przedszkola nr 2 w Opocznie,Przedszkola nr 4 w Opocznie,Przedszkola nr 5 w Opocznie,Przedszkola „Zielona Dolinka” Nr 6 w Opocznie, Przedszkola nr 8 w Opocznie
  • pdf Nr_97_2022.pdf - Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK Doliniacy w Libiszowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
  • pdf Edu.4424.56.2022.pdf - Informacja o nierozstrzygnięciu konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkół podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym i dyrektora Przedszkola nr 4 w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-07 10:20 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-07 10:20 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-22 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński