Urząd Miejski w Opocznie

Regulamin naboru na wolne stanowiska

 • pdf Nr_33_2015.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Budżetowym

 • pdf AiK.2110.7.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budżetowym
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych

 • pdf AiK.2110.6.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Dyrektor w Wydziale Kontroli, Windykacji i Egzekucji

 • pdf AiK.2110.5.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor w Wydziale Kontroli, Windykacji i Egzekucji
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodyna przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.5.2021.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

 • pdf AiK.2110.4.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.4.2021_wynik.pdf - Informacja Burmistrza o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej

 • pdf AiK.2110.3.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.3.2021.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - radca prawny

 • pdf AiK.2110.2.2021.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko
 • pdf AiK. 2110.2.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze - Zastępca Dyrektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

 • pdf AiK. 2110.1 .2021_wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku postępowania
 • pdf AiK.2110.1.2021.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Zastępca Dyrektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK. 2110.1.2021.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Zastępca Dyrektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
 • pdf klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze - Zastępca Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich

 • pdf AiK.2110.4.2020_Wynik.pdf - Informacja o wyniku postępowania
 • pdf AiK. 2110.4.2020_Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK.2110.4.2020.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Strażnik w Straży Miejskiej w Opocznie

 • pdf AiK.2110.3.2020.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko
 • pdf AiK.2110.3.2020.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnik w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK.2110.3.2020.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - Strażnik w Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich

 • pdf AiK. 2110. 2 .2020.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Sprostowanie.pdf - Sprostowanie do ogłoszenia
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta

 • pdf AiK.2110.1.2020.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowiska
 • pdf AiK.2110.1.2020.pdf - Burmistrza Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - kajser w Wydziale Budżetowym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa

 • pdf AiK.2110.17.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Rolnictwa- 2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pdf Oswiadczenie.pdf - świadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf AiK.2110.17.2019 - informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na dwa stanowiska podinspektora w Wydziale Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK.2110.17.2019 - wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych

 • pdf AiK.2110.14.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oswiadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.14.2019 - informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK.2110.14.2019 - wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze - Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji

 • pdf AiK.2110.11.2019_28082019.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 • pdf AiK.2110.11.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf AiK.2110.11.2019.pdf - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze - Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Audytor wewnętrzny

 • pdf AiK.2110.10.2019.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 • pdf AiK.2110.10.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Opcznie
 • pdf AiK.2110.10.2019.pdf - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Audytor wewnętrzny
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o naborze w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o zatrudnieniu osoby w ramach umowy na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor w Zespole do spraw Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie

 • pdf AiK. 2110.8.2019.pdf - Ogłoszenie o naborze - inspektor w Zespole do spraw Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowiskoinspektora w Zespole do spraw Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • Informacja.pdf - Informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

 • pdf AiK. 2110.7.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.7.2019.pdf - Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich

 • pdf AiK.2110.5.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • AiK.2110.5.2019.pdf - Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Sekretarz Miasta

 • pdf AiK.2110.6.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Miasta
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o zatrudnieniu osoby na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w zakresie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrza Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w zakresie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.4.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - audytor wewnętrzny

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - audytor wewnętrzny
 • pdf Kaluzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK.2110.3.2019.pdf - Informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrza Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK. 211 0.2.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze
 • pdf Wynik.pdf - Informacja o wyniku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrza Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf AiK. 2110.1.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze
 • pdf Wynik.pdf - Informacja o wyniku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - informatyk w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata
 • pdf Odwołanie.pdf - Odwołanie naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6

Ogłoszenie o naborze w ramach umowy o pracę na zastępstwo

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich

 • pdf nabor_fundusze.pdf - Treść ogłoszenia Burmistrza Opoczna na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
 • pdf Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

 • pdf nabor_radca.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny
 • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
 • Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data stworzenia : 2006-02-10 10:01 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2006-02-10 10:01 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-26 12:38 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński